Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w styczniu 2014 r. na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa opolskiego.