W lutym br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj lepsze niż w ubiegłym miesiącu.