W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym oceniają koniunkturę gorzej niż w styczniu. Wyjątkiem jest handel hurtowy, gdzie oceny wzrosły oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny są takie same jak przed miesiącem. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w sekcji transport i gospodarka magazynowa.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 lutego – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).