W grudniu br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i dla większości gorsze niż w poprzednim miesiącu.