W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność
w zakresie handlu detalicznego, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 stycznia – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki
w Aneksie).