W lutym br. we wszystkich badanych obszarach oceny koniunktury gospodarczej formułowane
przez przedsiębiorców są niekorzystne. W przypadku trzech z nich (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel detaliczny) wartość oceny jest zbliżona do odpowiedniej z poprzedniego miesiąca.