W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lutym br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie lub podobnie jak w styczniu br.
Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny spadły.