W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się.