W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, natomiast najbardziej negatywne – przez prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.