We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w sierpniu oceniają koniunkturę negatywnie. Pomimo największej poprawy ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej.