W czerwcu br. jedynie jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym wyrażają pozytywną opinię na temat sytuacji gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca).