Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest pozytywnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, ale opinie lepsze niż przed miesiącem zgłaszają jedynie podmioty działające w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz handlu detalicznego.