W styczniu br. jedynie podmioty zajmujące się handlem hurtowym oceniają koniunkturę korzystnie (po negatywnej opinii sprzed miesiąca).
W przypadku tego działu odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 18,4 w porównaniu z grudniem ub. r.