W kwietniu br. jedynie jednostki zajmujące się handlem hurtowym wyrażają pozytywną opinię na temat sytuacji gospodarczej. W przypadku tego działu odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 8,5 w porównaniu z marcem br.