Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w województwie opolskim w 2016 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. W województwie opolskim w 2016 r. w relacji do roku poprzedniego zwiększyła się zarówno liczba turystów krajowych jak i zagranicznych korzystających z noclegów, przy jednoczesnym wzroście ogólnej liczby turystycznych obiektów noclegowych oraz oferowanych  w nich miejsc noclegowych.Zwiększyła się liczba udzielonych noclegów turystom krajowym i zagranicznym, a także wzrosła liczba wynajętych pokoi turystom krajowym oraz zagranicznym.  Średni czas pobytu turystów krajowych, a także turystów zagranicznych w obiekcie nie uległ zmianie. Odnotowano wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych oraz stopień wykorzystania pokoi.