Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektów noclegowych turystyki w województwie opolskim w 2021 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. 

W 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 239,0 tys. turystów, którym udzielono 512,2 tys. noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to więcej odpowiednio: o 12,0% i o 9,6%.