Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w województwie opolskim w 2015 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. W województwie opolskim w 2015 r. w relacji do roku poprzedniego zwiększyła się zarówno liczba turystów krajowych jak i zagranicznych korzystających z noclegów oraz liczba udzielonych noclegów. Średni czas pobytu turysty w obiekcie wzrósł w przypadku turystów krajowych, natomiast nie uległ zmianie w przypadku turystów zagranicznych.