Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie opolskim w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera charakterystykę pracujących oraz bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami. Prezentuje także dane nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywizacji zawodowej w I półroczu 2021 r. w relacji do analogicznego okresu 2020 r.