Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie opolskim w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r.

Zawiera charakterystykę pracujących oraz bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Prezentuje także dane nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywizacji zawodowej w I półroczu 2022 r. w relacji do analogicznego okresu 2021 r.