Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2021 r., w porównaniu z 2020 r., jak również w odniesieniu do 2012 r.