Opracowanie zawiera informacje nt. pieczy zastępczej  i placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2018 r. oraz prezentuje zaistniałe zmiany w relacji do lat 2017 oraz 2012.