Opracowanie zawiera informacje nt. pieczy zastępczej  i placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2019 r. oraz prezentuje zaistniałe zmiany w relacji do lat 2018 oraz 2012.