Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Finanse

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2023 r.

27.05.2024
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2022 r.

28.09.2023
W 2022 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo deficytem. Deficyt osiągnęły wszystkie rodzaje jednostek samorządu terytorialnego, w tym największy w relacji do dochodów ogółem odnotowano w mieście na prawach powiatu – Opole.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2022 r.

29.05.2023
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2021 r.

04.08.2022
W 2021 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo nadwyżką. O nadwyżce zdecydował dodatni wynik budżetów gmin, powiatów i samorządu województwa, przy deficycie notowanym dla budżetu miasta na prawach powiatu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2021 r.

26.05.2022
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2020 r.

05.08.2021
W 2020 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego rosły szybciej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo nadwyżką. Nadwyżkę osiągnęły wszystkie rodzaje jednostek samorządu terytorialnego, w tym największą, stanowiącą ponad 10% dochodów ogółem, samorząd województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2020 r.

27.05.2021
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2019 r.

10.08.2020
Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2019 r.” zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dochody i wydatki zaprezentowano według rodzajów i działów na tle roku poprzedniego, a w niektórych przypadkach także w odniesieniu do 2010 r. Opis analityczny wzbogacono elementami graficznymi i tablicami przeglądowymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2019 r. (wyniki wstępne)

27.05.2020
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2018 r.

09.08.2019
W 2018 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego rosły wolniej niż wydatki. Budżety tych jednostek zamknęły się zbiorczo deficytem. O deficycie zdecydował ujemny wynik budżetów gmin, powiatów i miasta na prawach powiatu, przy nadwyżce notowanej dla budżetu samorządu województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2018 r. (wyniki wstępne)

27.05.2019
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2017 r.

10.08.2018
Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2017 r.” zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dane zaprezentowano według rodzajów i działów na tle roku poprzedniego, a w niektórych przypadkach także w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2017 r. (wyniki wstępne)

30.05.2018
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.

11.08.2017
Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.” zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym gmin, powiatów, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Dane zaprezentowano według rodzajów i działów na tle roku poprzedniego, a w niektórych przypadkach także w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie opolskim w 2016 r. (wyniki wstępne)

31.05.2017
Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2015 r.

08.08.2016
Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2015 r.” jest kontynuacją informacji sygnalnej Urzędu z zakresu finansów publicznych. Publikacja zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, które opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdań Ministerstwa Finansów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2014 r.

07.08.2015
Opracowanie „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2014 r.” stanowi pierwszą edycję informacji sygnalnej Urzędu z zakresu finansów publicznych. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2014 r.
Czytaj dalej
Do góry