Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje prasowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego we wrześniu 2020 r.

30.10.2020
W województwie opolskim we wrześniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 104,6 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z wrześniem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie opolskim we wrześniu 2020 r.

30.10.2020
Opracowanie dotyczy sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie opolskim we wrześniu br., jak i w okresie styczeń-wrzesień br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w sierpniu 2020 r.

28.09.2020
W województwie opolskim w sierpniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 103,7 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z sierpniem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w lipcu 2020 r.

31.08.2020
W województwie opolskim w lipcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 102,9 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z lipcem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie opolskim w czerwcu 2020 r.

11.08.2020
Opracowanie dotyczy sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie opolskim w czerwcu br., jak i w okresie styczeń-czerwiec br. Zawiera m.in. dane o liczbie osób niepełnosprawnych, nowo zarejestrowanych oraz ofertach pracy. Prezentuje również informacje nt. udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w ujęciu wojewódzkim oraz powiatowym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie opolskim w 2019 r.

03.08.2020
W 2019 r. odnotowano w województwie opolskim dalszy spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w czerwcu 2020 r.

28.07.2020
W województwie opolskim w czerwcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 100,3 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie opolskim w 2019 r.

27.07.2020
Opracowanie prezentuje informacje nt. stanu dostosowania infrastruktury technicznej w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w województwie opolskim w 2019 r. w ujęciu wojewódzkim oraz gminnym. Ilustruje również zaistniałe w województwie opolskim zmiany w relacji do 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w czerwcu 2020 r.

16.07.2020
Według stanu na koniec czerwca 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 104,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. więcej o 0,3% niż w poprzednim miesiącu i o 1,8% w relacji do czerwca ub. roku. Zwiększyła się również liczba nowo zarejestrowanych podmiotów o 42,8% w odniesieniu do maja br. oraz o 3,1% wobec analogicznego miesiąca ub. roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w maju 2020 r.

29.06.2020
W województwie opolskim w maju 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 100,5 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z majem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie opolskim w marcu 2020 r.

01.06.2020
Opracowanie dotyczy sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie opolskim w marcu br., jak i w okresie styczeń-marzec br. Zawiera m.in. dane o liczbie osób niepełnosprawnych, nowo zarejestrowanych oraz ofertach pracy. Prezentuje również informacje nt. udziału osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w ujęciu wojewódzkim oraz powiatowym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w kwietniu 2020 r.

29.05.2020
W województwie opolskim w kwietniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 102,7 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z kwietniem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie opolskim w IV kwartale 2019 r.

20.05.2020
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) wykazały, że w IV kwartale 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r., liczebność osób młodych (w grupie wieku 15–34 lata) aktywnych zawodowo, w tym pracujących zmniejszyła się, a bezrobotnych pozostała bez zmian'
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50 lat i więcej w województwie opolskim w IV kwartale 2019 r.

20.05.2020
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) ludności w wieku 50 lat i więcej wykazały, że w IV kwartale 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r., spadła liczba osób aktywnych zawodowo, w tym pracujących, zwiększyła się natomiast zbiorowość osób biernych zawodowo.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w marcu 2020 r.

07.05.2020
W końcu marca 2020 r. w rejestrze REGON wpisanych było 103,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. więcej o 0,2% niż w poprzednim miesiącu i o 2,1% w relacji do marca ub. roku. Zmniejszyła się natomiast liczba nowo zarejestrowanych podmiotów o 11,5% w odniesieniu do lutego br. oraz o 18,3% wobec analogicznego miesiąca ub. roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w marcu 2020 r.

29.04.2020
W województwie opolskim w marcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 106,3 tys. osób i zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2019 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych w województwie opolskim w styczniu 2020 r.

30.03.2020
Opracowanie dotyczy sytuacji bezrobotnych osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie opolskim w styczniu br. Zawiera m.in. dane o liczbie osób niepełnosprawnych, nowo zarejestrowanych oraz ofertach pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w lutym 2020 r.

27.03.2020
W województwie opolskim w lutym 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,7 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w styczniu 2020 r.

28.02.2020
W województwie opolskim w styczniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 4779,65 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w grudniu 2019 r.

31.01.2020
W województwie opolskim w grudniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,6 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w listopadzie 2019 r.

31.12.2019
W województwie opolskim w listopadzie 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,7 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w październiku 2019 r.

02.12.2019
W województwie opolskim w październiku 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,5 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego we wrześniu 2019 r.

28.10.2019
W województwie opolskim we wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,6 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w sierpniu 2019 r.

27.09.2019
W województwie opolskim w sierpniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,1 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w lipcu 2019 r.

29.08.2019
W województwie opolskim w lipcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,8 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie opolskim w 2018 r.

26.08.2019
W 2018 r. w województwie opolskim odnotowano dalszy spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w czerwcu 2019 r.

26.07.2019
W województwie opolskim w czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 108,3 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50 lat i więcej w województwie opolskim w IV kwartale 2018 r.

22.07.2019
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) wyka­zały, że w IV kwartale 2018 r. w odniesieniu do analo­gicznego okresu 2017 r., spadła liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 50 lat i więcej, w tym pracujących, zwiększyła się natomiast zbiorowość osób w rozpatry­wanym wieku – biernych zawodowo.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w maju 2019 r.

01.07.2019
W województwie opolskim w maju 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 108,0 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w kwietniu 2019 r.

30.05.2019
W województwie opolskim w kwietniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 108,3 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w marcu 2019 r.

29.04.2019
W województwie opolskim w marcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 108,3 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2018 r.

23.04.2019
W 2018 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 100,9 tys. podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba podmiotów zwiększyła się o 0,3% w skali roku, a o 1,8% w porównaniu z 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie opolskim w IV kwartale 2018 r.

15.04.2019
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wykazały, że w IV kwartale 2018 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2017 r., w przypadku osób młodych (w grupie wieku 15–34 lata), zmniejszyła się liczebność aktywnych zawodowo, w tym zarówno pracujących jak i bezrobotnych. Odnotowano natomiast wzrost biernych zawodowo wśród ludzi młodych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lutym 2019 r.

29.03.2019
W województwie opolskim w lutym 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 108,0 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w styczniu 2019 r.

04.03.2019
W województwie opolskim w styczniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 107,3 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych w województwie opolskim w roku szkolnym 2017/18

22.02.2019
W roku szkolnym 2017/18 w województwie opolskim w szkołach organizujących nauczanie oraz prowadzących dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży kształciło się łącznie 25,2 tys. dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w województwie opolskim w 2017 r.

14.02.2019
Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na 1 mieszkańca w 2017 r. wynosiły 273 zł i były mniejsze o 148 zł w porównaniu z 2016 r. oraz o 116 zł w relacji do 2010 r. Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 r. stanowiły odpowiednio: 3,1% i 0,9% nakładów inwestycyjnych w województwie.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2018 r.

30.01.2019
W województwie opolskim w grudniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 104,4 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w listopadzie 2018 r.

02.01.2019
W województwie opolskim w listopadzie 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 104,4 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w październiku 2018 r.

30.11.2018
W województwie opolskim w październiku 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 104,2 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w placówkach sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 w województwie opolskim w 2017 r.

20.11.2018
W 2017 r. w województwie opolskim poziom dostosowania infrastruktury technicznej w placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 kształtował się na poziomie 51,2% i był wyższy niż notowany w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakładach stacjonarnej pomocy społecznej w województwie opolskim w 2017 r.

20.11.2018
W 2017 r. w województwie opolskim poziom dostosowania infrastruktury technicznej w zakładach stacjonarnej pomocy społecznej kształtował się na poziomie 85,1% i był wyższy niż notowany w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w województwie opolskim w 2017 r.

30.10.2018
W 2017 r. w województwie opolskim poziom dostosowania infrastruktury technicznej w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych kształtował się na poziomie 74,1% i był wyższy niż notowany w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie opolskim w 2017 r.

30.10.2018
W 2017 r. w województwie opolskim poziom dostosowania infrastruktury technicznej w podmiotach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej kształtował się na poziomie 83,5% i był wyższy niż notowany w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim we wrześniu 2018 r.

29.10.2018
W województwie opolskim we wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 104,2 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w sierpniu 2018 r.

29.09.2018
W województwie opolskim w sierpniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 103,1 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Program Rodzina 500 Plus w województwie opolskim. Dwa lata realizacji - dane wstępne

28.09.2018
Programem Rodzina 500 Plus w województwie opolskim w 2017 r. zostało objętych 55,0 tys. rodzin i 82,3 tys. dzieci. Przeciętnie w rodzinie wsparcie finansowe było udzielone na 1,49 dziecka, a średnio w kraju na 1,53 dziecka.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lipcu 2018 r.

29.08.2018
W województwie opolskim w lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 103,0 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy w województwie opolskim w 2017 r.

20.08.2018
W 2017 r. liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego) zmniejszyła się o 3,6 tys. w relacji do roku poprzedniego i o 7,0 tys. w porównaniu z 2010 r. Największy odsetek zatrudnionych w warunkach zagrożenia odnotowano w przetwórstwie przemysłowym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie opolskim w 2017 r.

06.08.2018
W 2017 r. odnotowano w województwie opolskim, podobnie jak w kraju, dalszy spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w czerwcu 2018 r.

27.07.2018
W województwie opolskim w czerwcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 102,6 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna osób w wieku 50 lat i więcej w województwie opolskim w IV kwartale 2017 r.

23.07.2018
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) wykazały, że w IV kwartale 2017 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r., w przypadku osób w wieku 50 lat i więcej, zwiększyła się liczba aktywnych zawodowo (o 1,6%), w tym pracujących (o 3,3%), zmniejszyła się natomiast zbiorowość osób biernych zawodowo (o 0,4%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie opolskim w IV kwartale 2017 r.

28.06.2018
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) wykazały, że w IV kwartale 2017 r. w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r., w przypadku osób młodych (w grupie wieku 15–34 lata), liczebność aktywnych zawodowo, w tym pracujących nie zmieniła się.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w maju 2018 r.

28.06.2018
W województwie opolskim w maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 101,9 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wynagrodzenia w administracji publicznej w 2017 r.

14.06.2018
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w administracji publicznej w 2017 r. w województwie opolskim ukształtowało się na poziomie 4787,87 zł, tj. wyższym o 3,3% niż przed rokiem, a o 28,7% w relacji do 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w kwietniu 2018 r.

30.05.2018
W województwie opolskim w kwietniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 101,9 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność B+R w województwie opolskim w latach 2009-2016

21.05.2018
W województwie opolskim w latach 2009-2016 obserwowano istotny wzrost jednostek aktywnych badawczo. Zwiększeniu uległy także nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową, jednak ich udział w PKB pozostaje nadal na niskim poziomie.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność innowacyjna w województwie opolskim w latach 2009-2016

19.05.2018
Wśród przedsiębiorstw przemysłowych w 2016 r. w województwie opolskim notuje się istotny udział przedsiębiorstw innowacyjnych, przy jednocześnie relatywnie niskich nakładach na tę działalność w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo przemysłowe
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wypadki przy pracy w 2017 r.

15.05.2018
W 2017 r. w wypadkach przy pracy odnotowano 2,2 tys. poszkodowanych osób, tj. o 2,6% mniej niż w ub. roku i o 6,3% wobec 2010 r. Wskaźnik wypadkowości określany liczbą poszkodowanych przypadających na 1000 osób pracujących zmalał z 8,24 w 2016 r. do 7,80 w 2017 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w marcu 2018 r.

30.04.2018
W województwie opolskim w marcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 101,8 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2017 r.

16.04.2018
W 2017 r. w rejestrze REGON odnotowano o 0,3% więcej niż przed rokiem, a o 1,5% w porównaniu z 2010 r. podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lutym 2018 r.

29.03.2018
W województwie opolskim w lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 101,8 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Kondycja zdrowotna dzieci i młodzieży w województwie opolskim w latach 2014-2016

16.03.2018
W 2016 r. odsetek dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia leczonych przewlekle przez lekarzy rodzinnych w województwie opolskim wynosił 17,9% i w relacji do lat 2014−2015 wykazywał tendencję malejącą.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w styczniu 2018 r.

28.02.2018
W województwie opolskim w styczniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw kształtowało się na poziomie 102,1 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2017 r.

31.01.2018
W końcu grudnia 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 26,1 tys. osób i była o 6,4 tys. osób mniejsza (o 19,6%) niż w grudniu 2016 r. Kobiety stanowiły 57,6% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem – 55,6%).(przed rokiem – 56,4%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w listopadzie 2017 r.

08.01.2018
W końcu listopada 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy utrzymała się na poziomie października 2017 r. i wyniosła 25,0 tys. osób i była o 6,3 tys. osób mniejsza (o 20,1%) niż w listopadzie 2016 r. Kobiety stanowiły 58,4% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem – 56,4%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie opolskim w III kwartale 2017 r.

29.12.2017
W końcu III kwartału 2017 r. spośród 16,4 tys. podmiotów, dla których wyniki badania popytu na pracę są reprezentatywne, większość, tj. 65,5% stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w październiku 2017 r.

04.12.2017
W końcu października br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 25,0 tys. osób i była mniejsza o 6,2 tys. osób (o 19,8%) niż w październiku ub. roku, a o 1,8 tys. osób (o 6,6%) w porównaniu z wrześniem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim we wrześniu 2017 r.

30.10.2017
W końcu września br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 26,7 tys. osób i była mniejsza o 4,8 tys. osób (o 15,2%) niż we wrześniu ub. roku, a o 0,7 tys. osób (o 2,4%) w porównaniu z sierpniem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie opolskim w II kwartale 2017 r.

25.10.2017
W końcu II kwartału 2017 r. spośród 17,1 tys. podmiotów, dla których wyniki badania popytu na pracę są reprezentatywne, większość, tj. 62,9% stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w sierpniu 2017 r.

28.09.2017
W końcu sierpnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 27,4 tys. osób i była mniejsza o 4,5 tys. osób (o 14,0%) niż w sierpniu ub. roku, a o 0,2 tys. osób (o 0,9%) w porównaniu z lipcem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza ludności dla gmin województwa opolskiego w 2030 r.

12.09.2017
Zgodnie z prognozą GUS w 2030 r. spośród 71 gmin województwa opolskiego w 64 będzie notowany spadek liczby ludności (w tym w 51 ubytek ten wyniesie powyżej 5%), natomiast wzrost liczby ludności będzie dotyczył tylko 7 gmin.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2016 r.

06.09.2017
W 2016 r. wystąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w województwie opolskim.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lipcu 2017 r.

30.08.2017
W końcu lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 27,6 tys. osób i była mniejsza o 4,4 tys. osób (o 13,6%) niż w lipcu ub. roku, a o 0,4 tys. osób (o 1,3%) w porównaniu z czerwcem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2016 r.

11.08.2017
W województwie opolskim w 2016 r., podobnie jak w roku poprzednim, budżety jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zamknęły się nadwyżką.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w czerwcu 2017 r.

28.07.2017
W końcu czerwca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 28,0 tys. osób i była mniejsza o 4,8 tys. osób (o 14,7%) niż w czerwcu ub. roku, a o 1,4 tys. osób (o 4,9%) w porównaniu z majem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie opolskim w I kwartale 2017 r.

14.07.2017
Liczba wolnych miejsc pracy w województwie opolskim w końcu I kwartału 2017 r. była ponad 2-krotnie wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz w relacji do analogicznych okresów 2016 r. i 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie opolskim w 2016 r.

07.07.2017
W województwie opolskim w 2016 r., podobnie jak w kraju, odnotowano spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w maju 2017 r.

29.06.2017
W końcu maja br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 29,4 tys. osób i była mniejsza o 4,3 tys. osób (o 12,7%) niż w maju ub. roku, a o 1,3 tys. osób (o 4,2%) w porównaniu z kwietniem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Korzystanie z Internetu

09.06.2017
W województwie opolskim w 2015 r. Internet był powszechniej wykorzystywany niż średnio w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wynagrodzenia w administracji publicznej

08.06.2017
W 2016 r. zarówno w relacji do 2015 r., jak i 2010 r. we wszystkich województwach wystąpił wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w administracji publicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Placówki wsparcia dziennego w 2016 r.

08.06.2017
W województwie opolskim w porównaniu z 2015 r. liczba korzystających z placówek wsparcia dziennego zwiększyła się, natomiast w stosunku do 2010 r. uległa zmniejszeniu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2016 r.

08.06.2017
W 2016 r. w województwie opolskim zarówno w porównaniu z 2015 r., jak i z 2010 r. odnotowano spadek liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w kwietniu 2017 r.

30.05.2017
W końcu kwietnia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 30,7 tys. osób i była mniejsza o 4,5 tys. osób (o 12,8%) niż w kwietniu ub. roku, a o 1,7 tys. osób (o 5,1%) w porównaniu z marcem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zadowolenie z życia i jego poszczególnych aspektów

25.05.2017
Większość mieszkańców województwa opolskiego w wieku 16 lat i więcej była zadowolona ze swojego życia i jego aspektów. Odsetki badanych mieszkańców województwa zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej oraz materialnych warunków życia były najwyższe w skali kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Warunki pracy w 2016 r.

23.05.2017
W województwie opolskim liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia zmniejszyła się. Mniej zatrudnionych odnotowano w przemyśle, skupiającym największy odsetek zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w marcu 2017 r.

04.05.2017
W końcu marca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 32,4 tys. osób i była mniejsza o 4,6 tys. osób (o 12,3%) niż w marcu ub. roku, a o 1,4 tys. osób (o 4,2%) w porównaniu z lutym br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wypadki przy pracy w 2016 r.

10.04.2017
W województwie opolskim w 2016 r. odnotowano więcej wypadków przy pracy niż przed rokiem, natomiast mniej w porównaniu z 2010 r. Największa liczba wypadków miała miejsce w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przemysłu oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ludność w województwie opolskim w 2016 r.

10.04.2017
W 2016 r. notowano bardziej optymistyczne wyniki dotyczące sytuacji demograficznej w wojewodztwie niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Więcej spółek handlowych w województwie opolskim

04.04.2017
W rejestrze REGON na koniec 2016 r. zarejestrowanych było 100,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem, a o 1,2% więcej w porównaniu z 2010 r. Podmioty zarejestrowane w województwie stanowiły 2,4% ogólnej liczby podmiotów w kraju (2,5% – w 2010 r.).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zmiany w aktywności ekonomicznej ludności na lokalnym rynku pracy

03.04.2017
W województwie opolskim w IV kwartale 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej wynosił 55,5% i był wyższy o 1,1 p. proc. niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wypadki drogowe w województwie opolskim w 2016 r.

31.03.2017
W 2016 r. zwiększyła się liczba wypadków drogowych w stosunku do 2015 r. Więcej również było kolizji i rannych. Zmniejszyła się natomiast liczba ofiar śmiertelnych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy

30.03.2017
Na przestrzeni lat 2010–2015 liczba pracujących osób niepełnosprawnych w województwie opolskim, z wyjątkiem 2014 r., sukcesywnie spadała i na koniec IV kwartału 2015 r. wyniosła 5,8 tys. osób.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w lutym 2017 r.

28.03.2017
W końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 33,8 tys. osób i była mniejsza o 4,5 tys. osób (o 11,8%) niż w lutym ub. roku, a o 0,2 tys. osób (o 0,5%) w porównaniu ze styczniem br.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja materialna gospodarstw domowych oraz korzystanie przez gospodarstwa domowe z różnych form wsparcia

28.03.2017
Wyniki Badania Spójności Społecznej wskazują, że ubóstwem dochodowym w województwie opolskim w 2015 r. zagrożonych było 11% gospodarstw domowych (w kraju – 14%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2016 r.

23.03.2017
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2016 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przestępczość w województwie opolskim w 2016 r.

14.03.2017
W 2016 r. w województwie opolskim odnotowano 19,9 tys. przestępstw, tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w województwie wynosił 65,5% i był niższy o 0,3 p. proc. niż przed rokiem oraz o 1,0 p. proc. w porównaniu ze wskaźnikiem wykrywalności w kraju.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2016 r.

14.03.2017
Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie opolskim wyniosła 9,0% i była o 1,1 p.proc. niższa niż przed rokiem. W końcu grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego wyniosła 32,4 tys. osób (w tym 18,0 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i w stosunku do grudnia 2010 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w styczniu 2017 r.

02.03.2017
W końcu stycznia br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 34,0 tys. osób i była o 4,3 tys. osób mniejsza (o 11,2%) niż w styczniu ub. roku, a o 1,6 tys. osób większa (o 4,8%) w porównaniu z grudniem 2016 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim w województwie opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim

18.01.2017
Z końcem 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Opolu ukazała się publikacja „Sytuacja społeczno-gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim w województwie opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim” opracowana na podstawie danych gromadzonych przez polskie i czeskie służby statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Migracje wewnętrzne ludności w latach 2010–2015 dla miasta Opola

09.09.2016
Obserwując ruch migracyjny dla m. Opola w latach 2010–2015, można zauważyć, że do 2014 r. więcej osób wyjeżdżało z Opola niż przybywało do miasta na stałe, co skutkowało ujemnym saldem migracji w poszczególnych latach.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie opolskim

11.08.2016
W województwie opolskim w IV kwartale 2015 r. osoby w wieku 15–34 lata stanowiły 29,2% (234 tys.) spośród 801 tys. osób w wieku 15 lat i więcej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2015 r.

19.02.2016
Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie opolskim w 2015 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dojazdy do pracy w województwie opolskim w 2011 r.

25.11.2015
Przedstawione w niniejszym opracowaniu zjawisko dojazdów do pracy opiera się na wynikach badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 r. na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa opolskiego

22.09.2015
Opracowanie zawiera założenia i analizę przewidywanych trendów zmian w przebiegu procesów demograficznych
Czytaj dalej
Do góry