Opracowanie „Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2015 r.” zawiera informacje o przeciętnych miesięcznych dochodach i wydatkach, przeciętnym miesięcznym spożyciu artykułów żywnościowych, wyposażeniu gospodarstw w przedmioty trwałego użytkowania oraz zagrożeniu ubóstwem. Informacje z badania budżetów gospodarstw domowych dla województwa za 2015 r. zaprezentowano w porównaniu z rokiem poprzednim i w odniesieniu do Polski, a w niektórych przypadkach z odwołaniem do lat wcześniejszych.