W 2017 r. wystąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Gospodarstwa  osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. 

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym ukształtował się na poziomie 1510,73 zł, tj. o 8,7% wyższym w skali roku. 

Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę wynosiły 1236,71 zł i wzrosły o 3,5% w skali roku.