Opracowanie przedstawia dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie opolskim. Zawiera informacje dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania. Opracowanie prezentuje również informacje o subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz zasięgu ubóstwa.