W 2016 r., na terenie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim, do pracy poza granice gminy zamieszkania dojeżdżało 94,4 tys. pracowników najemnych (w 2011 r. 77,6 tys.). Najwięcej dojeżdżających odnotowano w Aglomeracji Opolskiej, tj. 29,5 tys. (w 2011 r. 24,1 tys.).