W województwie opolskim w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 95,3 tys. pracowników najemnych, którzy łącznie stanowili 2,9% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 90,9 tys., tj. 2,9%). Wyjeżdżających do pracy było więcej niż przyjeżdżających, co przełożyło się na niski wskaźnik ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem – 0,52.