Opracowanie zawiera informacje o stanie i strukturze ludności w województwie opolskim, ruchu naturalnym oraz migracjach ludności na pobyt stały. Wybrane dane przedstawiono na tle kraju.