Opracowanie zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficznej województwa opolskiego, Prezentuje dane dotyczące stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji ludności.