Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Inne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w Polsce i Czechach w latach 2021-2022

30.12.2022
Opracowanie zawiera porównanie miesięcznych zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) ogółem oraz według poszczególnych działów Europejskiej Klasyfikacji Spożycia Indywidualnego według Celu (ECOICOP) dla Polski, Czech i Unii Europejskiej (UE) w latach 2021-2022. HICP obliczany jest według ujednoliconej metodologii stosowanej w UE i służy do pomiaru inflacji oraz oceny stabilności cen we wszystkich krajach członkowskich UE.
Czytaj dalej

Monitorowanie POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO w gminach województwa opolskiego w latach 2010-2018

10.03.2021
Celem badania było przedstawienie zmian zachodzących w potencjale rozwojowym gmin województwa opolskiego. Determinanty rozwoju zostały przedstawione w 11 obszarach, które są reprezentowane przez 50 zmiennych. Podejście to pozwoliło na kompleksowe ujęcie potencjału rozwojowego danej gminy. Analiza czasowo – przestrzenna ukazuje zmiany w dwóch płaszczyznach. Pierwsza jako zmiany w badanych latach w wybranych obszarach - składowych potencjału rozwojowego gminy oraz druga jako zmiany przestrzenne - dająca możliwość porównania wszystkich gmin naszego regionu. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody bezwzorcowej jako narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej.
Czytaj dalej

Analiza przestrzenna potencjału ludności i dochodów budżetów gmin województwa opolskiego w latach 2000–2017

16.01.2020
Celem badania była ocena potencjału ludności i dochodów budżetów gmin województwa opolskiego w latach 2000–2017. Badaniem zostało objętych 71 gmin w województwie. Analizę oparto na złożeniach teorii potencjału fizycznego i zastosowano w przestrzennym badaniu regionalnym na poziomie gmin.
Czytaj dalej

Migracje na Opolszczyźnie - skala i struktura zjawiska

02.10.2019
Migracje na Opolszczyźnie - skala i struktura zjawiska
Czytaj dalej

Sytuacja osób w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy w województwie opolskim

20.11.2018
Sytuacja osób w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy w województwie opolskim ‒ ujęcie statystyczne
Czytaj dalej

Turystyka na pograniczu polsko-czeskim

03.08.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące turystyki na pograniczu polsko-czeskim w powiatach: głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz Jeseniku, Bruntalu i Opavie. Liczbę turystycznych obiektów noclegowych, turystów zagranicznych i udzielonych im noclegów przedstawiono na przestrzeni ostatnich pięciu lat oraz w formie wskaźników umożliwiającej porównanie w czasie i między prezentowanymi jednostkami. Część tabelaryczną opracowania wzbogacono wykresami i krótkimi komentarzami.
Czytaj dalej

Miasto Opole na przestrzeni wieków ...

10.04.2017
Z okazji 800–lecia lokacji Opola, Urząd Statystyczny przygotował publikację pt. „Miasto Opole na przestrzeni wieków…” prezentującą krótki rys historyczny oraz statystyczny miasta Opola.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Opole w latach 2005-2015 na tle wybranych jednostek podzialu terytorialnego

20.01.2017
Z okazji obchodów 800-lecia Opola Urząd Statystyczny przygotował opracowanie zawierające zestaw informacji statystycznych dotyczących stolicy województwa.
Czytaj dalej
Do góry