Z okazji obchodów 800-lecia Opola Urząd Statystyczny przygotował opracowanie zawierające zestaw informacji statystycznych dotyczących stolicy województwa.  W opracowaniu zaprezentowano dane z zakresu m.in. demografii, rynku pracy, produkcji, przedsiębiorczości, inwestycji, finansów publicznych oraz ochrony środowiska. Dla określenia kierunku dokonujących się zmian i wyznaczenia podstawowych tendencji obserwowanych zjawisk dane zaprezentowano w ostatnim dziesięcioleciu i na tle przeciętnych danych dla województwa i kraju. Przygotowane rankingi dodatkowo wskazały lokatę Opola pod względem osiągniętych wyników wśród pozostałych miast wojewódzkich.