Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące turystyki na pograniczu polsko-czeskim w powiatach: głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz Jeseniku, Bruntalu i Opavie. Liczbę turystycznych obiektów noclegowych, turystów zagranicznych i udzielonych im noclegów przedstawiono na przestrzeni ostatnich pięciu lat  oraz w formie wskaźników umożliwiającej porównanie w czasie i  między prezentowanymi jednostkami. Część tabelaryczną opracowania wzbogacono wykresami i krótkimi komentarzami.