Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).


Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu        ul. ks. Hugona Kołłątaja 14, telefon 77 453 14 56, (+48) 791 993 201.

Formularze

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu  ul. ks. Hugona Kołłątaja 14, telefon 77 453 14 56, (+48) 791 993 201.

Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS: wyszukiwarka regon.

Składanie wniosków.

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu ul. ks. Hugona Kołłątaja 14,            telefon 77 423 10 00, (+ 48) 510 993 218 lub pocztą elektroniczną

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Zasady udostępniania danych z rejestru.

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu Statystycznego w Opolu.

REGON

 Urząd

 Adres

 Telefon

 Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 14

45-064 Opole

  (+48) 77 453 14 56

                791 993 201

 
Do góry