Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Opole w liczbach w latach 2017-2018

17.10.2019
W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2017–2018
Czytaj dalej

Konkurs na pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019

11.10.2019
Konkurs na pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019
Czytaj dalej

Ruszyła IV edycja Olimpiady Statystycznej

11.10.2019
Ruszyła IV edycja Olimpiady Statystycznej
Czytaj dalej

Publikacja Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru Euroregionu Pradziad

08.10.2019
W publikacji zaprezentowano dane dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej w latach 1998-2017 w trzech modułach: moduł euroregionalny (z wyodrębnieniem informacji dla strony polskiej i czeskiej Euroregionu – dane za lata 1998-2017), wojewódzki (z informacjami dla trzech województw wchodzących w skład Euroregionu tj. województwa opolskiego, morawsko-śląskiego oraz ołomunieckiego – dane dla lat węzłowych tj. 2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017) oraz gminny (dane dla gmin strony polskiej Euroregionu Pradziad za lata 1998, 2008, i 2017). Opracowanie przygotowane zostało w polsko-czeskiej wersji językowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2019 r.

30.09.2019
Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2019 r. w porównaniu z wynikami badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2018 r. i 2010 r. Zaprezentowano w niej dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Komentarz analityczny uzupełniono graficzną prezentacją danych oraz zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2018 r.

30.09.2019
Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera informacje dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2019 r.

30.09.2019
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2019

27.09.2019
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-19.10.2019 r.

27.09.2019
Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 1-19.10.2019 r.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    44
Do góry