Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie opolskim w 2020 r.

15.04.2021
Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej

Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. logowania do formularza spisowego przy użyciu numeru PESEL

06.04.2021
Oświadczenie rzecznika prasowego Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ws. logowania do formularza spisowego przy użyciu numeru PESEL
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2020 r.

31.03.2021
Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2020 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - marzec 2021 r.

31.03.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lutym br. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r.

31.03.2021
W opracowaniu zaprezentowano dane o zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców, a także informacje o strukturze zezwoleń na pracę według płci, obywatelstwa, grup zawodów oraz okresu ważności zezwoleń. Przedstawiono także informacje o liczbie pracujących cudzoziemców oraz o zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemcach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2020 r.

30.03.2021
Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r.

30.03.2021
Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie opolskim w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., jak również w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2021

26.03.2021
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2020 r.

25.03.2021
Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w 2020 r. w porównaniu z 2019 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera charakterystykę osób bezrobotnych m.in. według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy czy czasu pozostawania bez pracy. Prezentuje również informacje o rotacji bezrobotnych oraz stopie bezrobocia rejestrowanego. Wybrane dane zaprezentowano w przekroju terytorialnym według powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Edukacja w województwie opolskim w roku szkolnym 2019/2020

10.03.2021
Opracowanie prezentuje dane o placówkach wychowania przedszkolnego oraz wszystkich typach szkół objętych systemem oświaty. Prezentowane informacje opracowano na podstawie systemów informacji administrowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    40
Do góry