Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Czytaj dalej

Publikacja Rozwój Aglomeracji Opolskiej wobec wyzwań polityki spójności w latach 2010–2017

Publikacja przedstawia statystyczną charakterystykę Aglomeracji Opolskiej na tle województwa oraz innych miejskich obszarów funkcjonalnych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC) - kwiecień - czerwiec 2019 r.

W okresie: kwiecień - czerwiec 2019 r. na terenie całej Polski przeprowadzane zostanie Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC). W celu zrealizowania wywiadów, ankieterzy z urzędów statystycznych we wszystkich województwach odwiedzą wylosowane gospodarstwa domowe.
Czytaj dalej

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych – SSI-10G, SSI-10I

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych – SSI-10G, SSI-10I
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2018 r.

21.05.2019
Opracowanie stanowi źródło informacji na temat sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Publikacja zawiera bogaty zestaw danych m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, cen, rolnictwa, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, mieszkań, rynku wewnętrznego, wyników finansowych przedsiębiorstw oraz nakładów inwestycyjnych. Poszczególne kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, co umożliwia obserwację skali zjawisk, ogólnych tendencji rozwojowych i kierunków zmian. Ponadto wybrane zjawiska zaprezentowano w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju oraz w odniesieniu do innych województw. Część zagadnień przedstawiono także w przekroju podregionów i powiatów oraz dla miasta wojewódzkiego. Aneks opracowania stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie opolskim w 2005 r. oraz w latach 2010–2018, a także wybrane dane według miesięcy w latach 2017–2018.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w województwie opolskim w 2018 r.

10.05.2019
Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektu noclegowego turystyki w województwie opolskim w 2018 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych. Liczba turystów korzystających z noclegów w tych obiektach w 2018 r. wyniosła 419,2 tys., tj. o 0,6% mniej w porównaniu z ub. rokiem. Odnotowano wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych, natomiast niższy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych.
Czytaj dalej

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w marcu 2019

09.05.2019
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w marcu 2019
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2019

29.04.2019
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - kwiecień 2019 r.

29.04.2019
Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji budownictwo. Niekorzystne opinie zgłaszają jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu handlu detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie opolskim w 2018 r.

15.04.2019
Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane odnośnie zrealizowanego i niezrealizowanego popytu na pracę oraz informacje dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry