Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2020 r.

30.01.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ubiegłego roku. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo, największy spadek – w sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w listopadzie 2019 r

31.12.2019
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w listopadzie 2019 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2019 r.

31.12.2019
Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2019

31.12.2019
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2019

30.12.2019
Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2019 r.

30.12.2019
Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2019 r. w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2018 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2010-2018

20.12.2019
Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2010-2018
Czytaj dalej

Publikacja Województwo opolskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

20.12.2019
Publikacja zawiera tablice przeglądowe o województwie w retrospekcji od 2000 r. oraz z wybranymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2018. Szczegółowe dane statystyczne za 2018 r. według podregionów, powiatów i gmin zostały zaprezentowane w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Podstawą opracowania poszczególnych działów były wyniki badań statystycznych realizowanych przez służby statystyki publicznej oraz dane ze źródeł administracyjnych. W uzupełnieniu treści publikacji zamieszczono ilustracje graficzne przedstawiające wybrane zjawiska w formie kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2018

06.12.2019
Celem publikacji jest upowszechnienie informacji na temat warunków życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2018. Wyniki analizy sytuacji demograficznej, społecznej, gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych ujęto w niniejszym opracowaniu głównie w postaci wskaźników w odniesieniu do przeciętnych wielkości ogólnokrajowych, z uwzględnieniem w wybranym zakresie zróżnicowania międzywojewódzkiego.
Czytaj dalej

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w październiku 2019

02.12.2019
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie opolskim w październiku 2019
Czytaj dalej
1    17  18  19  20  21  22  23  24  25    39
Do góry