Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - lipiec 2020 r.

30.07.2020
Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - czerwiec 2020

28.07.2020
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010-2019

13.07.2020
Urząd Statystyczny w Opolu przekazuje Państwu publikację „Sytuacja demograficzna województwa opolskiego w latach 2010–2019”, która w nowym wydaniu w serii „Analizy statystyczne” stanowi kontynuację opracowywanej w ubiegłych latach publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim”. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie informacji na temat sytuacji demograficznej województwa opolskiego, diagnozy, zmian jakie zaszły w latach 2010–2019 oraz prognoz statystycznych na kolejne lata. Kompozycja publikacji obejmuje syntezę oraz część analityczną, która pogrupowana jest w następujące rozdziały tematyczne: stan i struktura ludności, ruch naturalny oraz migracje. Komentarz analityczny wzbogacono wykresami i mapami, które w usystematyzowany i syntetyczny sposób obrazują zróżnicowanie procesów demograficznych. Omawiane procesy demograficzne zachodzące w województwie opolskim zaprezentowano w wymiarze wewnątrzregionalnym i międzyregionalnym. Większość rozpatrywanych zagadnień przedstawiono w układzie gminnym lub powiatowym, a dodatkowo w wybranych aspektach zaprezentowano dane statystyczne w relacji do kraju i innych województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie opolskim w 2019 r.

09.07.2020
Opracowanie prezentuje informacje dotyczące mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i których budowę rozpoczęto oraz budynków oddanych do użytkowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.

07.07.2020
Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2019 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w województwie opolskim w 2019 r.

01.07.2020
Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2019 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2018 oraz 2012.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2020 r.

30.06.2020
Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo w województwie opolskim w 2019 r.

30.06.2020
Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2020 r.

30.06.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Tylko w sekcji informacja i komunikacja odnotowano spadek.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2020

29.06.2020
Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    40
Do góry