Opracowanie prezentuje dane nt. placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera informacje dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej.