W 2017 r. w odniesieniu do 2012 r. w województwie opolskim odnotowano wzrost liczby lekarzy i lekarzy dentystów. Zwiększyła się liczba pensjonariuszy w placówkach opieki długoterminowej oraz przybyło szpitali ogólnych. W ambulatoryjnej opiece zdro­wotnej udzielono więcej porad niż w 2012 r.