Opracowanie przedstawia dane dotyczące popytu na pracę w województwie opolskim w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Zawiera podstawowe informacje dotyczące obsadzonych miejsc pracy, w tym przez osoby niepełnosprawne oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również dane dotyczące nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości podmiotów.