Opracowanie sygnalne „Popyt na pracę w województwie opolskim w 2014 r.” zawiera podstawowe informacje statystyczne dotyczące liczby pracujących, w tym osób niepełnosprawnych oraz wolnych miejsc pracy. Prezentuje również  dane statystyczne odnośnie zrealizowanego i niezrealizowanego popytu na pracę w województwie opolskim w 2014 r. Obejmuje ono także informacje dotyczące nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy według sektorów własności, sekcji PKD oraz wielkości jednostek.