Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

List intencyjny podpisany w dniu 17 marca 2022 r.

List intencyjny podpisany przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, Krajową Administrację Skarbową i Izbę Administracji Skarbowej w Opolu, Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Opolu, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu, Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, Urząd Statystyczny w Opolu, Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Śląska Opolskiego, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Oddział Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Śląski w celu zainicjowania działań zmierzających do współpracy w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczne .

Pliki do pobrania

Umowa partnerstwa lokalnego zawarta w dniu 01 września 2021 r.

Umowa partnerstwa lokalnego w zakresie realizacji projektu badawczego pt. Wyzwania opolskiego rynku pracy zawarta w dniu 01 września 2021 r. w Opolu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolska, Urzędem Statystycznym w Opolu, Narodowym Bankiem Polskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Brzegu, Powiatowym Urzędem Pracy w Głubczycach, Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 23 maja 2019 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 23 maja 2019 r. pomiędzy Instytutem Socjologii Uniwersytetu Opolskiego a Urzędem Statystycznym w Opolu.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 28 listopada 2018 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 28 listopada 2018 r. w Opolu pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 08 listopada 2018 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 08 listopada 2018 r. w Opolu pomiędzy Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska a Urzędem Statystycznym w Opolu.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 09 marca 2018 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 09 marca 2018 r. w Opolu pomiędzy Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” a Urzędem Statystycznym w Opolu.

Umowa partnerstwa lokalnego zawarta w dniu 20 października 2017 r.

Umowa partnerstwa lokalnego na rzecz działań zmierzających do poszerzenia wiedzy o sytuacji osób młodych na regionalnym rynku pracy zawarta w dniu 20 października 2017 r. w Opolu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy, Uniwersytetem Opolskim oraz Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 12 lutego 2014 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 12 lutego 2014 r. w Opolu pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu a Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 5 lutego 2014 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 5 lutego 2014 r. w Opolu pomiędzy Urzędem Statystycznym w Opolu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r. w Opolu pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Wydziałem Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r.

Porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r. w Opolu pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Uniwersytetem Opolskim oraz Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Porozumienie partenrskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r.

Porozumienie partenrskie o wieloletniej współpracy zawarte w dniu 6 października 2010 r. w Opolu pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie a Politechniką Opolską oraz Urzędem Statystycznym w Opolu.

Pliki do pobrania

Do góry