Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spisy powszechne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Warunki mieszkaniowe w województwie opolskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.06.2024
Publikacja jest opracowaniem tematycznym zawierającym informacje o liczbie budynków i mieszkań według ich rodzaju z uwzględnieniem mieszkań zamieszkanych. Przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Opracowanie zawiera charakterystykę budynków i mieszkań według wieku, formy własności, wielkości oraz wyposażenia w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Przedstawiono również dane na temat warunków mieszkaniowych ludności. Wybrane zagadnienia zaprezentowano w relacji do przeciętnych wielkości ogólnopolskich i w odniesieniu do poprzedniego spisu, a dodatkowo w niektórych aspektach w układzie gminnym lub powiatowym.
Czytaj dalej

Publikacja Rodziny w województwie opolskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.06.2024
Publikacja przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Opracowanie zawiera informacje o liczbie, wielkości oraz składzie pokoleniowym i rodzinnym gospodarstw domowych. Ponadto w publikacji zamieszczono informacje o liczbie i typach rodzin oraz o rodzinach z dziećmi, w tym z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu. Część analityczną wzbogacono prezentacją graficzną w postaci wykresów oraz map, które w usystematyzowany i syntetyczny sposób obrazują zróżnicowanie opisywanych zjawisk. Większość rozpatrywanych zagadnień przedstawiono w relacji do przeciętnych wielkości ogólnopolskich i w odniesieniu do wyników poprzedniego spisu, a dodatkowo w wybranych aspektach – w układzie gmin lub powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

26.03.2024
Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej

Publikacja Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

31.01.2024
Opracowanie przedstawia wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.
Czytaj dalej

Publikacja Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim

30.11.2022
Publikacja „Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim w 2020 r.” prezentuje wyniki Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Opracowanie zawiera analizę gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki oraz maszyny i urządzenia rolnicze, zasobów pracy oraz typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa opolskiego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

30.07.2014
Publikacja została opracowana na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i przedstawia informacje dotyczące migracji zagranicznych i wewnętrznych ludności. Opracowanie zawiera charakterystyką demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną osób mających w momencie spisu ludności status migranta tj. imigrantów – osób przybyłych do Polski na pobyt czasowy z zagranicy i emigrantów – osób przebywających czasowo za granicą oraz ludności przybyłej do miejscowości aktualnego zamieszkania w latach 2002-2011 z innego miejsca w kraju. Część tabelaryczna zawiera szczegółowe dane o ludności migrującej według płci, grup wieku, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, aktywności ekonomicznej oraz w przekroju terytorialnym.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie opolskim. Charakterystyka demograficzna - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

29.07.2014
Publikacja stanowi charakterystykę demograficzną i społeczną gospodarstw domowych, rodzin oraz ludności wchodzącej w ich skład. Opracowanie zawiera m.in. informacje o liczbie, wielkości, składzie rodzinnym i pokoleniowym gospodarstw domowych. Uwzględnia również dane o liczbie i typach rodzin, w tym rodzin z dziećmi. Podstawowe informacje dotyczące gospodarstw domowych według liczby osób, składu rodzinnego oraz liczby rodzin według typów zaprezentowano na poziomie podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
Do góry