Opracowanie zawiera dane nt. zakładów stacjonarnych pomocy społecznej funkcjonujących na terenie województwa opolskiego w 2020 r. oraz prezentuje zmiany, jakie zaistniały w relacji do lat 2019 oraz 2012.