W opolskich uczelniach w roku akademickim 2020/21 studiowało 18,4 tys. studentów, czyli mniej o 0,1 tys. w stosunku do poprzedniego roku, a o 19,9 tys. w porównaniu z rokiem akademickim 2010/11. Dyplom ukończenia uczelni w roku akademickim 2019/20 otrzymało 4,4 tys. absolwentów, tj. mniej o 0,8 tys. niż rok wcześniej i o 6,3 tys. niż w roku akademickim 2009/10.