Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Spisy Powszechne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

18.03.2024
W województwie opolskim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 133,2 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 2,6% ogółu dojeżdżajacych w kraju. Wyjeżdżających do pracy było więcej niż przyjeżdżających, co przełożyło się na niski wskaźnik (0,54) ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba mieszkań i budynków w regionach: opolskim, morawsko-śląskim i ołomunieckim na podstawie wyników NSP 2011 i 2021

19.07.2023
Opracowanie zawiera wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2011 i 2021 dotyczące jednostek terytorialnych w trzech przygranicznych regionach: opolskim, ołomunieckim i morawsko-śląskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

06.12.2022
Porównanie wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 z wynikami NSP 2011 wskazuje na zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego i poziomu wykształcenia, w tym m.in. wzrost odsetka osób rozwiedzionych oraz osób z wykształceniem wyższym. W okresie międzyspisowym o 1/3 zmniejszyła się liczba osób urodzonych za granicą.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

06.12.2022
Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie opolskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 8,9% oraz spadek liczby bezrobotnych o 71,4%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

06.12.2022
Na terenie województwa było 186,2 tys. budynków, w których znajdowało się 361,0 tys. mieszkań. W odniesieniu do 2011 r. ich liczba wzrosła odpowiednio: o 6,2% i o 4,9%. Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia techniczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP 2011.
Czytaj dalej
Do góry