Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarki narodowej, koniunktury gospodarczej. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD oraz podregionów i powiatów.